חזרה לאתר קופרה

Cupra Formentor

צפיה PDF

התמונות להמחשה בלבד.

חוברת זו היא תמצית הוראות השימוש הכוללת את הנושאים כפי שהוגדרו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו – 2016 והתקנות שהותקנו מכוחו.

המידע בתמצית הוראות השימוש מבוסס על ספר הנהג. האיורים, ההסברים והמפרטים הנכללים בספר הנהג ובתמצית הוראות השימוש הם בעלי אופי כללי, ומודגש בזאת כי הם אינם בהכרח תואמים את רמת הגימור ו/או האבזור של רכבך. בכל מקרה, המידע בתמצית הוראות השימוש אינו מחליף את המידע בספר הנהג. אנו ממליצים לך לקרוא בתשומת לב גם את ספר הנהג, ויחד עם חוברת זו הם יאפשרו לך ללמוד ולהבין את הוראות ההפעלה והבטיחות של רכבך. המידע המפורט בחוברת זו הוא נכון למועד הדפסתו ועשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להוראות יצרן הרכב.